Skip to content
aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

Kosten

DKB digitaal archief
DKB onderzoekt de mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties binnen de beeldende kunst sector om de collectie duurzaam te bewaren. Om dat te verwezenlijken is het nodig dat de DKB collectie groeit, om impact in de kunstwereld te genereren. Tot die tijd is aanmelden en 10 afbeeldingen plus informatie inbrengen in de collectie gratis.

GRATIS aanmelden voor de collectie gedurende de corona crisis! (zie selectiecriteria).
U krijgt dan één pagina met gegevens over u als kunstenaar en 10 afbeeldingen van uw werk.

Info en contact
kantoor@digitaalkunstbeheer.org

Bankgegevens
Het rekeningnummer is NL20 TRIO 0391 2281 29
t.n.v. Digitaal KunstBeheer.